تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق دیپلم 
1370 
الکترونیک 
دانشگاه ملی توکومان 
 
سطح 3